Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-07-11 nuotolinis posėdis

2022 m. Liepos 5 d.


2022 m. liepos mėn. 11 d.  9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
 
Planuojama svarstyti:
 
1.    Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 15899), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 7, vertingųjų savybių patikslinimo.
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: 2022-06-23 raštu Nr. (13.24 E)2-1415 pavesta Kultūros paveldo centrui patikslinti vertingąsias savybes.
Aktu siūloma: patikslinti Pastato (u. k. 15899) vertingąsias savybes, remiantis atliktais konstrukcijų tyrimais.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 
 
2.    Dėl grindinio fragmento, atidengto 2022 m. archeologinių tyrimų metu, J. Bielinio g. ir Vytauto g. Biržų mieste, vertinimo ir jų nustatymo Biržų istorinės dalies (u. k. 17073), Biržų r. sav., Biržų m, sen., Biržų m., vertingosiomis savybėmis tikslingumo.
Papildoma informacija: klausimas inicijuotas archeologo K. D. Gautas prašymas įvertinti vykdant archeologinius tyrimus, Biržų istorinės dalies teritorijoje J. Bielinio g. ir Vytauto g., atidengtą buvusį gatvės grindinį su lietaus vandens nubėgimo lataku bei šaligatvio betoninių plytelių dangos fragmentu, datuojamais XX a. pr. 
 
3.    Dėl akmenų grindinio, atidengto 2022 m. archeologinių tyrimų metu, Sluškų g. Vilniaus mieste, vertinimo ir jų nustatymo Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (u. k. 16084), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., vertingosiomis savybėmis tikslingumo.
Papildoma informacija: klausimas inicijuotas archeologo R. Š. Gautas prašymas įvertinti vykdant archeologinius tyrimus, Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (u. k. 16084) teritorijose Sluškų g., atidengtą akmenų grindinį, datuojamą XX a. 4 dešimtmečiu. 
 
4.    Dėl akmenų grindinio, atidengto 2022 m. archeologinių tyrimų metu, Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso teritorijoje, vertinimo ir jų nustatymo Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 24492), Plungės r. sav., Kulių sen., Kulių mstl., J. Tumo vaižganto g. 2., vertingosiomis savybėmis tikslingumo.
Papildoma informacija: klausimas inicijuotas UAB „Virbarta“. Gautas prašymas įvertinti vykdant archeologinius tyrimus, Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso teritorijoje (u. k. 24492) teritorijo, atidengtą akmenų grindinį, datuojamą XX a. pirma puse. 
 
5.    Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šemetų giminės koplyčios-mauzoliejaus (u. k. 15829), Radviliškio r. sav., Šiaulėnų sen., Šiaulėnų mstl., Dvaro g. 19A, apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: patikslinti koplyčios–mauzoliejaus apskaitos duomenis: nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 
 
6.    Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl T. ir A. Šemetų epitafijos (u. k. 15574), Radviliškio r. sav., Šiaulėnų sen., Šiaulėnų mstl., Dvaro g. 19A, apsaugos panaikinimo.
Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: panaikinti apsaugą T. ir A. Šemetų epitafijai, nes tapo Šemetų giminės koplyčios–mauzoliejaus (u. k. 15829) vertingąja savybe.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
7.    Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kretingos Šv. Jurgio kapinių koplyčios (u. k. 30636), Kretingos r. sav., Kretingos m. sen., Kretingos m., Vilniaus g. 19A, apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: patikslinti koplyčios–mauzoliejaus apskaitos duomenis: nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
8.    Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Verslininko Zigmo Šimašiaus namui (u. k. 47402), Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių m., Vytauto Didžiojo g. 20, apsaugos suteikimo.
Statusas: 
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: suteikti apsaugą verslininko Zigmo Šimaįiaus namui, nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
9.    Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo, vad. „Vazos“ (u. k. 11323), Varėnos r. sav., Merkinės sen., Merkinės mstl., Seinų. 1, apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas: inicijuotas skelbti valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 2021-11-10 raštu Nr. (9.52 E)2-2651 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga, atliktais konstrukcijų, polichromijos, architektūriniais ir istoriniais tyrimais nustatyti ir patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-05 09:54:13