Pasirinkite kalbą

Darbo užmokestis

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestis

Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai ir priemokos. Valstybės tarnautojui gali būti mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Valstybės tarnautojui gali būti mokama priemoka už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai gauna nuo 1 iki 30 procentų pareiginės algos priedą už kiekvienus valstybės tarnyboje ištarnautus 1 metus.

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo pataisose nėra įvardyta, kad skelbtinas konkretaus fizinio asmens darbo užmokestis. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas saugo šiuos fizinio asmens duomenis kaip privačią informaciją. Taigi bet kuriuo atveju sutikimą skelbti privačią informaciją (darbo užmokestį) turi duoti pats asmuo, su kuriuo ta informacija susijusi.

2022 m. informacija apie darbo užmokestį
Etatų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, eur) neatskaičius mokesčių
2021 m. 2022 I ketvirtis 2022 II ketvirtis 2022 III ketvirtis 2022 IV ketvirtis
Vadovybė
Meras 1 4042,00 4303,00 4303,00
Mero pavaduotojas 1 2710,00 2770,00 2770,00
Administracijos direktorius 1 3443,00 3607,00 3754,00
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 2284,00 2411,00 2541,00
Karjeros valstybės tarnautojai
Vedėjas 11 2277,00 2422,00 2593,00
Vedėjo pavaduotojas 8 1672,00 1821,00 1948,00
Vyriausiasis specialistas 26 1497,00 1630,00 1769,00
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo  sutartis
Vyriausiasis specialistas 13 1347,00 1578,90 1685,97
Vyresnysis specialistas 2 1145,00 1251,00 1334,00
Specialistas 11 1383,00 1617,47 1660,57
Sekretorius 2 1207,00 1364,00 1364,00
Vadovas (vyriausiasis buhalteris) 1775,00 1810,79 1985,54
Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja 1 - 1581,94 1581,94
Vyresnysis buhalteris 6 1493,00 1743,68 1639,00
Socialinių išmokų specialistas - 1562,30 - - - -
Socialinio darbo organizatorius (seniūnijose) 8,75 1339,67 1550,09 1599,48
Vairuotojas
3 1329,00 1448,00 1448,00
Valytojos 3 642,00 730,00 730,00
SENIŪNIJOS
Karjeros valstybės tarnautojai  
Seniūnas 11 1838,00 1960,00 2169,00
Seniūno pavaduotojas 4 1635,00 1776,00 1792,00
Seniūnijų vyresnieji specialistai 2 / 3 / 1232,00 1254,00 1352,00
Seniūnijų specialistai 8 / 7 / 1308,00 1459,00 1518,00
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo  sutartis
Vyriausiasis specialistas 2 992,00 1120,00 1102,00
Vyresnysis specialistas
4 / 3 / 1026,00 1110,00 1153,00
Specialistas 23,25 / 23,75 / 1002,00 1131,00 1162,00
Sekretorius 1 942,00 1140,00 1153,00
Vadovas (vyriausiasis buhalteris) 3 1258,00 1445,00 1475,00
Vyresnysis buhalteris 9 1162,00 1284,00 1313,00
Vairuotojas 5 954,00 1211,00 1004,00
Valytojos 13,75 / 12,75 / 687,00 738,00 730,00
Kapų prižiūrėtojai 6 682,00 730,00 734,00
Elektrikas 8,25 936,00 1047,00 1065,00
Pirtininkas 1 / 1,5 / 888,00 730,00 730,00
Darbininkas 37 / 43 / 701,00 876,00 757,00
Kūrikai 17 / 14 / 1084,00 1337,00 1289,00
Ūkvedys 1,75 - 1057,00 1057,00

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-02, 11:03:58